Нохойн хог хаягдлын уут
  • Нохойн хог хаягдлын уутны багц

    Нохойн хог хаягдлын уутны багц

    1. Энэхүү нохойны хог хаягдлын уут нь нэг өнгийн хайрцагт 450 ширхэг нохойны баас, 30 булт багтсан.
    2.Манай нохойн хог хаягдлын уут нь гараа аюулгүй байлгах үүднээс 100% гоождоггүй бөгөөд уут нь урагдахад хялбар загвартай.
    3.Нохойн хог хаягдлын уут нь бүх төрлийн түгээгүүрт багтах тул гэрийн тэжээвэр амьтдын хог хаягдлыг зөөвөрлөхдөө цэцэрлэгт хүрээлэнд авч явахад хялбар байдаг.